Cruises

Bonita Yacht, Galapagos
 • Galapagos Tourist Superior Class
 • Departure date: 30 October, 2020
 •  

  • SEPTEMBER 26 - 30 SEP / 5 DAYS / IT.B - $1095
  • SEPTEMBER 30 - 04 OCT / 5 DAYS / IT.C - $1095
  • OCTOBER 04 - 10 OCT / 7 DAYS / IT.A - $2550
  • OCTOBER 10 - 14 OCT / 5 DAYS / IT.B - $1095
  • OCTOBER 14 - 18 OCT / 5 DAYS / IT.C - $1095
  • OCTOBER 18 - 24 OCT / 7 DAYS / IT.A - $2550
  • OCTOBER 24 - 28 OCT / 5 DAYS / IT.B - $1095
  • OCTOBER 30 - 03 NOV / 5 DAYS / IT.  - $1195
  • NOVEMBER 07 - 11 NOV / 4 DAYS / IT.B  - $795
  • NOVEMBER 11 - 15 NOV / 5 DAYS / IT.A  - $1095
  • NOVEMBER 15 - 18 NOV / 4 DAYS / IT.B  - $795
  • NOVEMBER 18 - 21 NOV / 4 DAYS / IT.B  - $795
  • NOVEMBER 21 - 25 NOV / 5 DAYS / IT.C  - $1095
  • NOVEMBER 25 - 29 NOV / 5 DAYS / IT.A  - $1095
  • NOVEMBER 01 - 07 NOV / 7 DAYS / IT.A - $2600
  • NOVEMBER 07 - 11 NOV / 5 DAYS / IT.B - $1800
  • NOVEMBER 11 - 15 NOV / 5 DAYS / IT.C - $1800
  • NOVEMBER 15 - 21 NOV / 7 DAYS / IT.A - $2600
  • NOVEMBER 21 - 25 NOV / 5 DAYS / IT.B - $1800
  • NOVEMBER 25 - 29 NOV / 5 DAYS / IT.C - $1800
  • NOVEMBER 29 - 05 DEC  / 7 DAYS / IT.A - $2600
  • DECEMBER 05 - 09 DEC / 5 DAYS / IT.B - $1800
  • DECEMBER 09 - 13 DEC / 5 DAYS / IT.C - $1800
  • DECEMBER 13 - 19 DEC / 7 DAYS / IT.A - $2600
  • DECEMBER 19 - 23 DEC / 5 DAYS / IT.B - $1800
  • DECEMBER 23 - 27 DEC / 5 DAYS / IT.C - $2750
  • DECEMBER 27 - 02 JAN / 7 DAYS / IT.A - $3950
Elite Catamaran Galapagos.
 • Galapagos Luxury Class
 • Departure date: 14 March, 2020
 •  

  • OCTOBER 03 - 10 OCT  / 8 DAYS / IT. A - $6850
  • OCTOBER 13 - 17 OCT  / 5 DAYS / IT. D - $4450
  • OCTOBER 17 - 24 OCT  / 8 DAYS / IT. A - $6850
  • OCTOBER 27 - 31 OCT  / 5 DAYS / IT. D - $4450
  • OCTOBER 31 - 07 NOV / 8 DAYS / IT. A - $6850
  • DECEMBER 08 - 12 NOV  / 5 DAYS / IT. D - $4450
Endemic Catamaran Galapagos
 • Galapagos Luxury Class
 • Departure date: 06 December, 2020
 •  

  • OCTOBER 04 - 08 OCT / 5 DAYS / IT. C - $4450
  • OCTOBER 04 - 11 OCT  / 8 DAYS / IT. B - $6850
  • OCTOBER 08 - 11 OCT / 4 DAYS / IT. D - $3250
  • OCTOBER 11 - 18 OCT / 8 DAYS / IT. A - $6850
  • OCTOBER 18 - 22 OCT  / 5 DAYS / IT. C - $4450
  • OCTOBER 22 - 27 OCT  / 6 DAYS / IT. E - $5450
  • OCTOBER 27 - 01 NOV / 6 DAYS / IT. F - $5450
  • DECEMBER 06 - 13  DEC / 8 DAYS / IT. A - $6850

Calipso Yacht, Galapagos
 • Galapagos First Class
 • Departure date: 24 December, 2020
 •  

  • SEPTEMBER 14 - 17 SEP  / 4 DAYS / IT. A - $1700
  • SEPTEMBER 24 - 28 SEP  / 5 DAYS / IT. A - $2500
  • SEPTEMBER 24 - 01 OCT / 8 DAYS / IT. A - $3800
  • SEPTEMBER 28 - 01 OCT / 4 DAYS / IT. A - $1700
  • OCTOBER 08 - 12 OCT  / 5 DAYS / IT. A - $2500
  • OCTOBER 08 - 15 OCT  / 8 DAYS / IT. A - $5800
  • OCTOBER 12 - 15 OCT  / 4 DAYS / IT. A - $1700
  • OCTOBER 29 - 05 NOV / 8 DAYS / IT.DIVE - $4450
  • DECEMBER 24 - 31 DEC / 8 DAYS / IT.DIVE - $4450
  • DECEMBER 31 - 07 JAN / 8 DAYS / IT. A - $5800

  DEPARTURES AND PROMOTIONS YEAR 2021

  • JANUARY 14 - 18 JAN  / 5 DAYS / IT. A - $2800
  • JANUARY 14 - 21 JAN  / 8 DAYS / IT. A - $4800
  • JANUARY 18 - 21 JAN  / 4 DAYS / IT. A - $1400
  • JANUARY 28 - 01 FEB / 5 DAYS / IT. A - $2800
  • JANUARY 28 - 04 FEB / 8 DAYS / IT. A - $4800
  • FEBRUARY 01 - 04 FEB  / 4 DAYS / IT. A - $1400
  • MARCH 11 - 15 MARCH  / 5 DAYS / IT. A - $2800
  • MARCH 11 - 18 MARCH  / 8 DAYS / IT. A - $4800
  • MARCH 15 - 18 MARCH  / 4 DAYS / IT. A - $1400
  • APRIL 22 - 29 APRIL  / 8 DAYS / IT. A - $4800
  • MAY 20 - 24 MAY  / 5 DAYS / IT. A - $2800
  • MAY 20 - 27 MAY  / 8 DAYS / IT. A - $4800
  • MAY 24 - 27 MAY  / 4 DAYS / IT. A - $1400
  • JUNE 03 - 10 JUNE  / 8 DAYS / IT. A - $4800
  • JULY 01 - 08 JULY  / 8 DAYS / IT. A - $4800
  • SEPTEMBER 09 - 16 SEP  / 8 DAYS / IT. A - $4800
  • SEPTEMBER 13 - 16 SEP  / 4 DAYS / IT. A - $1400
  • SEPTEMBER 23 - 30 SEP  / 8 DAYS / IT. A - $4800
  • DECEMBER 02 - 09 DEC  / 8 DAYS / IT. A - $4800
Tip Top V Yacht, Galapagos
Grand Majesitc Yacht Galapagos
 • Galapagos Luxury Class
 • Departure date: 29 October, 2020
 •  

  • OCTOBER 12 - 19 OCT / 8 DAYS / IT.A - $3900
  • OCTOBER 15 - 19 OCT / 5 DAYS / IT.A - $2600
  • OCTOBER 26 - 02 NOV / 8 DAYS / IT.A - $3900
  • OCTOBER 29 - 02 NOV / / 5 DAYS / IT.A - $2600
  • NOVEMBER 02 - 09 NOV / 8 DAYS / IT.B - $3900
  • NOVEMBER 09 - 16 NOV / 8 DAYS / IT.A - $3900
  • NOVEMBER 16 - 23 NOV / 8 DAYS / IT.B - $3900
  • NOVEMBER 23 - 30 NOV / 8 DAYS / IT.A - $3900
  • DECEMBER  07 - 14 DEC / 8 DAYS / IT.A - $3900

  DEPARTURES AND PROMOTIONS YEAR 2021

  • JANUARY 04 - 11 JAN  / 8 DAYS / IT. A - $4850
  • JANUARY 18 - 25 JAN  / 8 DAYS / IT. A - $4850
  • JANUARY 18 - 21 JAN  / 4 DAYS / IT. A - $1700
  • JANUARY 21 - 25 JAN  / 5 DAYS / IT. A - $2600
  • FEBRUARY 01 - 08 FEB  / 8 DAYS / IT. A - $4850
  • FEBRUARY 15 - 18 FEB  / 4 DAYS / IT. A - $1700
  • FEBRUARY 15 - 22 FEB  / 8 DAYS / IT. A - $4850
  • FEBRUARY 18 - 22 FEB  / 5 DAYS / IT. A - $2600
  • MARCH 01 - 04 MARCH  / 4 DAYS / IT. A - $1700
  • MARCH 04 - 08 MARCH  / 5 DAYS / IT. A - $2600
  • MARCH 08 - 15 MARCH  / 8 DAYS / IT. B - $4850
  • MARCH 15 - 18 MARCH  / 4 DAYS / IT. A - $1700
  • MARCH 15 - 22 MARCH  / 8 DAYS / IT. A - $4850
  • MARCH 18 - 22 MARCH  / 5 DAYS / IT. A - $2600
  • MARCH 22 - 29 MARCH  / 8 DAYS / IT. B - $5850
  • MARCH 29 - 01 APRIL  / 4 DAYS / IT. A - $2650
  • APRIL 19 - 26 APRIL  / 8 DAYS / IT. B - $4900
  • JUNE 14 - 21 JUNE  / 8 DAYS / IT. A - $4850
  • JULY 05 - 12 JULY  / 8 DAYS / IT. A - $4850
  • SEPTEMBER 02 - 06 SEP  / 5 DAYS / IT. A - $3600
  • SEPTEMBER 06 - 13 SEP  / 8 DAYS / IT. B - $6500
  • SEPTEMBER 27 - 30 SEP  / 4 DAYS / IT. A - $1700
  • SEPTEMBER 27 - 04 OCT / 8 DAYS / IT. A - $6500
  • SEPTEMBER 30 - 04 OCT / 5 DAYS / IT. A - $4100
  • OCTOBER 04 - 11 OCT / 8 DAYS / IT.B - $6500
  • OCTOBER 11 - 18 OCT / 8 DAYS / IT.A - $6500
  • OCTOBER 18 - 25 OCT / 8 DAYS / IT.B - $6500
  • NOVEMBER 29 - 06 DEC / 8 DAYS / IT.B - $6500
  • DECEMBER 06 - 09 DEC / 4 DAYS / IT.A - $1700
  • DECEMBER 09 - 13 DEC / 5 DAYS / IT.A - $4100

Infinity Luxury Yacht
 • Galapagos Luxury Class
 • Departure date: 08 December, 2020
 •  

  • OCTOBER 06 - 13 OCT / 8 DAYS / IT.B - $5100
  • OCTOBER 13 - 20 OCT / 8 DAYS / IT.A - $6100
  • OCTOBER 16 - 20 OCT / 5 DAYS / IT.A - $3400
  • DECEMBER 08 - 11 DEC / 4 DAYS / IT.A - $2400
  • DECEMBER 08 - 15 DEC / 8 DAYS / IT.A - $6850
  • DECEMBER 22 - 29 DEC  / 8 DAYS / IT. A - $9150
  • DECEMBER 29 - 05 DEC / 8 DAYS / IT. B - $9150

  DEPARTURES AND PROMOTIONS YEAR 2021

  • JANUARY 12 - 19 JAN  / 8 DAYS / IT. B - $6100
  • MARCH 02 - 05 MARCH  / 4 DAYS / IT. A - $2400
  • MARCH 02 - 09 MARCH  / 8 DAYS / IT. A - $6100
  • MARCH 05 - 19 MARCH  / 5 DAYS / IT. A - $3600
  • MARCH 09 - 16 MARCH  / 8 DAYS / IT. B - $7100
  • MARCH 16 - 19 MARCH / 4 DAYS / IT. A - $2400
  • MARCH 16 - 23 MARCH  / 8 DAYS / IT. A - $6100
  • MARCH 19 - 23 MARCH  / 5 DAYS / IT. A - $3600
  • MARCH 23 - 30 MARCH  / 8 DAYS / IT. B - $7100
  • MARCH 30 - 02 APRIL  / 4 DAYS / IT. A - $3400
  • MARCH 30 - 06 APRIL  / 8 DAYS / IT. A - $7100
  • SEPTEMBER 21 - 28 SEP  / 8 DAYS / IT. B - $6100
  • SEPTEMBER 28 - 01 OCT / 4 DAYS / IT. A - $2400
  • SEPTEMBER 28 - 05 OCT / 8 DAYS / IT. A - $6100
  • OCTOBER 01 - 05 OCT  / 5 DAYS / IT. A - $3600
  • OCTOBER 05 - 12 OCT  / 8 DAYS / IT. B - $6100
  • OCTOBER 26 - 29 OCT  / 4 DAYS / IT. A - $2400
  • OCTOBER 26 - 02 NOV / 8 DAYS / IT. A - $6100
  • OCTOBER 29 - 02 NOV / 5 DAYS / IT. A - $3600
  • DECEMBER 07 - 10 DEC  / 4 DAYS / IT. A - $2400
  • DECEMBER 07 - 14 DEC  / 8 DAYS / IT. A - $6100
  • DECEMBER 10 - 14 DEC  / 5 DAYS / IT. A - $3600

   

National Geographic Endeavour II

National Geographic Endeavour
Aqua Yacht, Galapagos
 • Liveboard Galapagos
 • Departure date: 20 October, 2020
 •  

  • OCTOBER 20 - 27 OCT  / 8 DAYS / IT. A (DIVING) - $2495
  • OCTOBER 27 - 03 NOV  / 8 DAYS / IT. A (DIVING) - $2600
  • NOVEMBER 03 - 10 NOV  / 8 DAYS / IT. B) - $2200
  • NOVEMBER 10 - 17 NOV  / 8 DAYS / IT. A (DIVING) - $3200
  • NOVEMBER 17 - 24 NOV  / 8 DAYS / IT. B - $2600
  • NOVEMBER 24 - 01 DEC  / 8 DAYS / IT. A (DIVING) - $3200
  • DECEMBER 01 - 08 DEC  / 8 DAYS / IT. A (DIVING) - $3200
  • DECEMBER 08 - 15 DEC  / 8 DAYS / IT. A (DIVING) - $3200
  • DECEMBER 15 - 22 DEC  / 8 DAYS / IT. A (DIVING) - $3200
  • DECEMBER 22 - 29 DEC  / 8 DAYS / IT. A (DIVING) - $3200
  • DECEMBER 29 - 01 JAN  / 4 DAYS / IT. B4 - $1650
  • DECEMBER 29 - 05 JAN  / 8 DAYS / IT. B - $3250
Galapagos Sky
Galapagos Master
 • Liveboard Galapagos
 • Departure date: 29 June, 2020
 •  

  • DIVING ONLY!
  • SEPTEMBER 14 - 21 SEP - 8 DAYS - IT.DIVE - $5650
  • OCTOBER 12 - 19 OCT - 8 DAYS - IT.DIVE - $5650
  • OCTOBER 26 - 02 NOV - 8 DAYS - IT.DIVE - $5650
  • NOVEMBER 09 - 16 NOV - 8 DAYS - IT.DIVE - $5650

Humboldt Explorer
Galapagos Aggressor III
 • Liveboard Galapagos
 • Departure date: 05 December, 2019
 •  

  • DIVING ONLY!
  • OCT 10 - 17 OCT - 8 DAYS - IT. DIVE - $6200
  • OCT 31 - O7 NOV - 8 DAYS - IT. DIVE - $6200
  • NOV 14 - 21 NOV - 8 DAYS - IT. DIVE - $6200
  • NOV 21 - 28 NOV - 8 DAYS - IT. DIVE - $6200
  • DEC 05 - 12 DEC - 8 DAYS - IT. DIVE - $6200
  • DEC 19 - 26 DEC - 8 DAYS - IT.DIVE - $6200
  • DEC 26 - 02 JAN - 8 DAYS - IT. DIVE - $6200
Grace
 • Galapagos Luxury Class
 • Departure date: 07 December, 2019
 •  

  • DECEMBER 07 - 14 DEC / 8 DAYS / IT.B - $6800 
  • DECEMBER 14 - 21 DEC / 8 DAYS / IT.A - $6800 
  1. Master Suites: A1 & A4                  $7,650
  2. Suites:  A2& A3                              $7,150
  3. Premium Staterooms: C1, C2 & C5   $6,750
  4. Deluxe Staterooms: C3 & C4            $6,390

Copyright © 2020 Galapagos Paradise Dreams, Tour Packages, Diving, Last Minute Cruises
Diseño Web xpertosolutions.com